Friday, 09/12/2022 - 13:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Tân Phú

Hướng dẫn đăng ký BHXH điện tử cho con dành cho PHHS!

Một số Lưu ý:
- Trước tiên PH phải đăng ký VssID của mình để có thể đăng nhập được theo hướng dẫn phụ lục 1(cũng trên trang dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn)

- Mã số BHXH của các con là 10 số cuối trên thẻ BHYT của các con, các phụ huynh lấy thẻ BH ra để nhìn và điền vào.

- Khi các phụ huynh chọn cơ quan tiếp nhận thì chọn BHXH TP Hà Nội sau đó chọn BHXH Quốc Oai nhé

- Các phụ huynh chuẩn bị trước 2 ảnh: ảnh đại diện thật đẹp của con, ảnh cmt 2 mặt của phụ huynh và ảnh gks của con(ảnh nhớ xoay để nhìn được hết tránh bị cắt ạ)
- PH đã khai xong thành công không phải lên BHXH Quốc Oai mà sẽ in tờ khai ra(kiểm tra trong mục tải xuống, trường hợp không tự in được thì gửi file PDF đó cho GVCN in giúp) và nộp giấy khai sinh Photo để nhà trường tổng hợp.

Một số Lưu ý:
- Trước tiên PH phải đăng ký VssID của mình để có thể đăng nhập được theo hướng dẫn phụ lục 1(cũng trên trang dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn)

- Mã số BHXH của các con là 10 số cuối trên thẻ BHYT của các con, các phụ huynh lấy thẻ BH ra để nhìn và điền vào.

- Khi các phụ huynh chọn cơ quan tiếp nhận thì chọn BHXH TP Hà Nội sau đó chọn BHXH Quốc Oai nhé

- Các phụ huynh chuẩn bị trước 2 ảnh: ảnh đại diện thật đẹp của con, ảnh cmt 2 mặt của phụ huynh và ảnh gks của con(ảnh nhớ xoay để nhìn được hết tránh bị cắt ạ)
- PH đã khai xong thành công không phải lên BHXH Quốc Oai mà sẽ in tờ khai ra(kiểm tra trong mục tải xuống, trường hợp không tự in được thì gửi file PDF đó cho GVCN in giúp) và nộp giấy khai sinh Photo để nhà trường tổng hợp.

Video liên quan